Posted in BLOG

1950 lerde üretimi azalan ve daha sonra durma noktasına gelen Karo çiniler günümüzde tekrardan hayat bulmaya başlamıştır. Fakat desenli yer Karolarına ulaşmak isteyen kişiler Karo seramiklerin adını tam bilmedikleri için yer Karolarını bulmakta zorlanmaktadır. Hatta bazı kişiler İznik çinisi ile karıştırdıkları için çini diye aramaktadırlar. İsim konusunda büyük sıkıntılar yaşayan

yer karoları

bazı kişiler tarafından siman diye bir kişi tarafından bulunduğu varsayılan malzemeden

Karosiman

olarak bahsetmektedir. Bir kısım kişiler de desenli olduğu için desenli yer karosu olarak bahsetmektedir. Eski yapılarda görüldüğü üzere

eski tip Karo

olarak da anılmaktadır. Asıl ismi konusunda da net bir bilgi yoktur.